LIDERSHIPI I TE RINJVE TE TIRANES

  • by

Lidershipi i te rinjve te Tiranes.Organizata Maya ben pjese ne kete grupim per te dhene kontribut ne ecurine e metejshme te ketij bashkepunimi.

Emri i organizatës: Active Disabled People Albania

Emri i organizatës: Act for Society’ Center

Emri i organizatës: AIESEC Albania

Emri i organizatës: ALBANIAN IN GREEN

Emri i organizatës: Aleanca Rinore KuqeZi

Emri i organizatës: AMBASADA PINK / LGBT PRO Shqipëri

Emri i organizatës: Aleanca Rinore për Zhvillim

Emri i organizatës: Balkan Youth Link Albania

Emri i organizatës: Brave New Generation

Emri i organizatës: Europianët e Rinj Federalistë (Young European Federalists of Albania)

Emri i organizatës: Forumi Rinor “Fryma e Re Demokratike”

Emri i organizatës: FRESSH – Forumi i Rinisë Eurosocialiste të Shqipërisë

Emri i organizatës: IRCA – Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri

Emri i organizatës: Këshilli Studentor i Universitetit të Mjekësisë së Përgjithshme (Student Council of General Medicine University)

Emri i organizatës: Lëvizja Rinore për Integrim

Emri i organizatës: LiburnEtik Organisation

Emri i organizatës: MAYA – Medical Association Youth Albania

Emri i organizatës: New Vision

Emri i organizatës: Organizata Brainstorm

Emri i organizatës: Organizata RIAS

Emri i organizatës: Organizata “Rinia Studentore”

Emri i organizatës: Pro-Youth

Emri i organizatës: Projekte Vullnetare Ndërkombëtare

Emri i organizatës: Qendra “Klubi ASA” (“Klubi ASA” Center)

Emri i organizatës: CRCA Shqiperi (Children’s Human Rights Centre of Albania – CRCA)

Emri i organizatës: Qendra Rinore “Pa kufij” (Youth Center “Borderless”)

Emri i organizatës: Rezidenca Studentore Universitare Nr.1, Tiranë

Emri i organizatës: Roma Active Albania

Emri i organizatës: Rinia Studentore e Luginës së Preshevës

Emri i organizatës: Rrjeti i Studentëve Ekselentë (Network of Excellent Students)

Emri i organizatës: Rrjeti i Vullnetarëve Shqiptarë

Emri i organizatës: Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet

Emri i organizatës: TAMAM

Emri i organizatës: UNIQUE JUNIOR ENTERPRISE

//posted by:crca.al

Tags: