Activities

KËRKIMI SHKENCOR NË SHËNDETËSI

  • by

Organizata MAYA(Medical Association Youth Albania) duke parë suksesin e Konferencës së I-rë të këtij lloji që u zhvillua vjet në Dhjetor, mendoi t’a përsërisë sërisht tashmë akoma më të kompletuar!

Target Grupi në këtë Konferencë do të jenë

26 & 27 nentor Tirane, Fier 2015 Trajnim

  • by

Titulli i aktivitetit: 26 & 27 nentor Tirane, Fier 2015 Trajnim: “Te dhena bashkekohore nga perdorimi i acidit Acetil Salicilik, Rivaroxabanit, dhe Drospireron/Estradiolit ne praktiken klinike”.
Data e zhvillimit: 26 & 27 nentor Tirane, Fier 2015

SUMMER CAMP JALE , ALBANIA

  • by

MAYA (Medical Association Youth Albania)

in collaboration with

RIAS (Youth for Integration, Activation & Awareness )

are happy to announce: