Media

KËRKIMI SHKENCOR NË SHËNDETËSI

  • by

Organizata MAYA(Medical Association Youth Albania) duke parë suksesin e Konferencës së I-rë të këtij lloji që u zhvillua vjet në Dhjetor, mendoi t’a përsërisë sërisht tashmë akoma më të kompletuar!

Target Grupi në këtë Konferencë do të jenë

Marketingu farmaceutik, MAYA mban konferencën në 21-22 nëntor

  • by

Një konferencë e tillë në të cilën do të marrin pjesë 400 persona, ka si qëllim informimin e publikut mbi marketingun farmaceutik ndër vite, trendet globale të industrisë farmaceutike, ciklet jetësore të një produkti të ri dhe faktorët kritik të

LIDERSHIPI I TE RINJVE TE TIRANES

  • by

Lidershipi i te rinjve te Tiranes.Organizata Maya ben pjese ne kete grupim per te dhene kontribut ne ecurine e metejshme te ketij bashkepunimi.

Emri i organizatës: Active Disabled People Albania

Emri i organizatës: Act for Society’ Center

Emri i organizatës: AIESEC Albania

Emri i organizatës: ALBANIAN IN GREEN

Read More »LIDERSHIPI I TE RINJVE TE TIRANES